Daftar Ahli UMNO

Panduan Mengisi Borang Permohonan Mendaftar Sebagai Ahli

UMNO mengalu–alukan permohonan Tuan / Puan / Saudara / Saudari untuk menjadi ahli UMNO

  • Pemohon hendaklah Warganegara Malaysia yang berbangsa Melayu atau Bumiputera yang berusia 18 tahun ke atas.
  • Pemohon dikehendaki mengisi dengan lengkap butir – butir yang diperlukan di dalam perenggan A dan B.
  • Setiap permohonan mestilah disertakan dengan salinan kad pengenalan .
  • Setiap permohonan mesti disertakan dengan wang tunai sebanyak RM 2.00 sebagai yuran seumur hidup.
  • Borang permohonan yang dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Cawangan atau Ketua Wanita Cawangan atau Ketua Pemuda Cawangan atau Ketua Puteri Cawangan.
  • Peringatan : Borang permohonan ini hendaklah membuat fotokopi dan disimpan oleh pemohon baru
  • Cawangan atau Pemohon hendaklah menghantar borang permohonan ke Pejabat UMNO Bahagian.
  • Pejabat UMNO Bahagian akan memaklumkan status permohonan kepada Cawangan atau pemohon.
  • Jika pemohon tidak didaftar sebagai ahli dalam tempoh satu bulan, pemohon bolehlah melapor kepada MAJLIS TERTINGGI dengan mengemukakan bersama salinan borang permohonan.
  • MAJLIS TERTINGGI berhak membuat apa – apa keputusan atas mana – mana permohonan pendaftaran keahlian atau taraf sesuatu pendaftaran itu dan keputusan itu adalah muktamad.

WordPress.com.

Up ↑

Komuniti Johor

Selatan Negeri Kami

JohorTimes

Daily Video News

Negara Insider

We Fight Because We Believe

MediaRakyat

#MediaRakyat #RakyatBangkit #NajibRazak #NajibRazakFans #UMNO #BarisanNasional #Malaysia

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

%d bloggers like this: